Philips manufacturing engineer

Als manufacturing engineer verantwoordelijk voor onderhoud van een nieuwe T5 TL buizen productielijn.

Tevens initiator van het Pilot Project: DORA, Dynamic Operational Reliability Analyser het project betrof een nieuwe manier van onderhouden gebaseerd op RCM (Reliability Centred Maintenance) maar op een effectieve dynamische manier.  Niet alleen een stukje nieuwe software maar opleiden, coachen en evalueren van alle betrokkenen, van operator en onderhoudsmonteur tot schoonmaker.

Taken/verantwoordelijkheden:

  • Beheer onderhoudsplan;
  • Opstellen onderhoudsconcept op basis van Reliability Centred Maintenance;
  • Opstellen RCM FMEA's
  • Structureren documentatie beheer;
  • Aansturen/motiveren medewerkers;
  • Initiëren onderhoudsimprovements en systeemmodificaties;
  • Opstellen van jaarbudget;
  • Rapporten aan Productie Manager.